Допълнително обучение по Теория на вероятностите и математическа статистика, подготовка за Държавен изпит, спец. ПМ и Стат, 4 курс, 03.06.2018

На 3 юни 2018 г. (неделя) от 11 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Теория на вероятностите и математическа статистика  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 4 курс за подготовка за Държавен изпит

Лектор: Николай Николов.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.