Доклад на проф. Димитър Скордев на Логическия колоквиум, 17 юни 2021