Допълнителен конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+, летен семестър на 2019/2020 уч.г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2019/2020 година.
Предлаганите възможности за осъществяване на мобилността, в зависимост от факултета, в който се обучавате, указанията за кандидатстване и необходимите документи може да намерите на адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2019/07/26/

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, Ректорат, ет. 1, стая 5, в периода 2 септември – 11 октомври 2019 г., всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 .