Допълнително обучение по ЕАИ, спец. КН, 1 курс и двата потока, 01.04.2019

На 01.04.2019г. (понеделник) от 18:00 до 21:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ за специалност Компютърни науки,  първи курс.

Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Ангел Димитриев.

Програма ЕОС