Допълнително обучение по ИО, спец. КН, 2 курс, и двата потока, 18-19.05.2019

На 18.05.2019г. (събота) от 14:00 до 17:00 часа в зала 325 и на  19.05.2019г. (неделя) от 10:00 до 13:00 часа в зала 200 ще се проведе допълнително обучение по Изследване на операциите за специалност Компютърни науки, втори курс, с лектор Андрей Дренски.

Програма ЕОС