Допълнително обучение по Математически анализ за специалност ПМ на 25.11.2017

На 25 ноември 2017 г. (събота) от 9 часа в зала 02 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ  за студентите от специалност Приложна математика, втори курс. Лектор: Маргарита Николова