Държавен изпит - първа държавна сесия на 2018/2019 уч. г. за ОКС "Бакалавър", подаване на заявления

На 10 и 11 септември 2019 г. ще се проведе Първа държавна сесия на Държавен изпит /бакалаври/ за учебната  2018/2019 г.

  • Подаване на заявление за явяване на държавен изпит:
    Кога: от 15 юли до 27 август 2019 г., 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни);
    Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно:  До полагане на Държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.