Европейски стипендии по проект "Студентски стипендии - фаза 1"

От 27 ноември 2017 г.  стартира кампанията за кандидатстване за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003-001 „Студентски стипендии – 1 фаза".

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта