Информация за студентите, отнасяща се за новата 2018/2019 уч.г.

Тържественото връчване на дипломите на студентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" от  випуск 2017/2018 г.  ще се състои през месец януари 2019 г. Желаещите да получат дипломата си на тази церемония е необходимо да донесат в отдел "Студенти"  на ФМИ, каб. 221 в срок до 01.10.2018 г. вкл.:

 1. Снимка /формат за документ-паспортна снимка/ ;
 2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

Записване на студентите за учебната 2018/2019 г.

 • Записването на студентите от  ОКС "бакалавър" (редовно и задочно обучение, завършили 1, 2, 3 и (4) курс) с не повече от три неположени изпита от учебната 2017/2018 година, ще се извършва в периода от 30.07.2018 г. до 21.09.2018 г. в отдел "Студенти" на ФМИ, каб. 221.
 • Записването на студентите от  ОКС "магистър" ( завършили 1 курс) ще се извършва в периода  от 30.07.2018 г. до 21.09.2018 г. в отдел "Студенти" на ФМИ, каб. 221.

Преди записването е необходимо студентът да е заплатил семестриалната си такса за обучение (за зимен семестър, 2018/2019).
Таксите могат да се заплащат:

 • На касите на СУ;
 • По банков път, по сметка:
  ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски
  IBAN  BG36BNBG96613100174201
  BIC BNBGBGSD
  БНБ ЦУ
  EASY PAY – без код, като банков превод
  EPAY- без код, като банков превод
  FAST PAY – без код, като банков превод;
 • По електронен път чрез системата СУСИ.

Молби за прекъсване ще се подават от 03.09.2018 г. до 21.09.2018 г. в отдел „Студенти“ на ФМИ, каб.221.

Отдел „Студенти“ на ФМИ