Кандидатстване за международна стипендия по проект EUMASTER4HPC, 2024

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е един от партньорите по проект EUMASTER4HPC за разработване на паневропейска магистърска програма за високопроизводителни изчисления. 
В рамките на проекта са обявени международни стипендии за студенти, които имат желание през учебната 2024/2025 година да се обучават в четирисеместриалната магистърска програма „Високопроизводителни изчисления“ към ФМИ. Одобрените кандидати получават правото да се обучават в партньорски университет през втората година от обучението си и при успешно завършване да придобият двойна диплома. Стипендиите подпомагат разходите, свързани с пътуване и настаняване. 
Кандидатстването се осъществява на адрес https://eumaster4hpc.uni.lu/application в срок до 31 март 2024 г.