Катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи, 30.11.2022

За дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Дипломна защита: 30 ноември  2022 г.

Информация за сроковете и изискванията към дипломантите и техните ръководители ще намерите на адрес "Студенти"->"Изпити".