Колоквиум на ФМИ, 7.11.2023

На 7 ноември 2023 г. от 17:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе сбирка на Колоквиума на ФМИ.
Доклад на тема " Mathematics: key enabling technology for scientific machine learning"
ще изнесе професор Wil Schilders (Eindhoven University of Technology & TU Munich – Institute of Advanced Study). Професор Чилдерс е президент на Международния съвет за индустриалнаи приложна математика (ICIAM).

Повече информация ще намерите на страница Колоквиум на ФМИ - https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/kolokvium-na-fmi-7-noemvri-2023