Конкурс за наградата "Minerva Informatics Equality Award" за 2018 г.

Наградата "Minerva Informatics Equality Award"  се стартира през 2016 г. от Informatics Europe с цел да насърчава и подпомага кариерата на жените в областта на научните изследвания и образованието по информатика в европейските университети или изследователски лаборатории. Тя има тригодишен цикъл с различен акцент за всяка година. Фокусът на наградата "2018" ще бъде "Набиране и подпомагане на студентите - жени". Наградата е € 5000.

Важни дати:
Submission deadline:  June 1, 2018
Winner’s Notification: August 1, 2018
Ceremony: October 9-10, 2018

Покана за кандидатстване.