Последни новини

Конкурс за преподавателска мобилност по програма Еразъм + за 2017-2018

Обявява се конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение по програма Еразъм+ за 2017-2018 академична година. ФМИ разполага с квота от 3 места. Може да се кандидатства със заявление с цел обучение или със заявление с цел преподаване (краен срок: 16.10.2017г.), което се представя в стая 203 до 16 октомври 2017 г. /понеделник/..

Състезателните изпити за прием в МП на ФМИ ще се проведат на 12 септември 2017 г.

Състезателният изпит за прием в магистърските програми на ФМИ ще се проведе на 12 септември 2017 г. при следния график.

Разпределение по зали на кандидатите за изпит по информатика можете да намерите тук.

100 години от рождението на проф. Тагамлицки", 15-17 септември 2017, София (ФМИ)

100 години от рождението на проф. Тагамлицки

На 11 септември 2017 се навършват 100 години от рождението на големия български математик, обаятелен преподавател, символ  на академизма, член кореспондент на БАН, професор Ярослав Тагамлицки. По този повод Факултетът по математика и информатика организира Юбилейна научна конференция "100 години от рождението на проф. Тагамлицки", 15-17 септември 2017, София (ФМИ) и

Записване на студентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в по-горен курс за учебна 2017/2018 г.

Записването на студентите от  ОКС "бакалавър" (редовно обучение, завършили 1, 2 и 3 курс) с не повече от три неположени изпита от учебната 2017/108 година ще се извършва в периода от 01.09.2017 г. до 26.09.2017 г. в отдел Студенти, кабинет 221.

Записването на студентите от  ОКС "магистър" ( завършили 1 курс) ще се извършва от 01.09.2017 г. до 20.09.2017 г. в кабинет 221.

Тържествено връчване на дипломи за ОКС бакалавър и ОКС магистър

Тържественото връчване на дипломите на студентите от ОКС бакалавър и ОКС магистър от випуск 2016/2017 г.  ще се състои през месец януари 2018 г. Желаещите да получат дипломата си на тази церемония е необходимо да донесат в отдел „Студенти“ на ФМИ, кабинет 221, в срок до 01.10.2017 г. включително:

  1. снимка /формат за документ-паспортна снимка/
  2. бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 1.09.2017

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 01 септември 2017 г. (петък) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Страници