Последни новини

Kонкурси за академични длъжности

Софийски университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

За  главен асистент по професионално направление:

със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 51/27.06.2017 г.

Допълнително обучение по ДИС на 28.06.2017

На 28.06.2017 г. от 15:00  часа  в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС за 4-ти  курс, специалност "Информационни системи" за подготовка за ДИ.
Лектор: д-р В. Гочев
Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Обучение по Числени методи за студентите от специалност "Статистика"

Нa 26 юни 2017 г. (понеделник) от 13 часа в зала 313  на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Числени методи за студентите от специалност "Статистика" 2 курс. 
Лектор: гл. ас. Ана Авджиева.

Лекция на доцент Yoshinobu Kano на 20 юни 2017

На  20 юни, вторник, от  14 часа в  зала 325 на  ФМИ Yoshinobu Kano - доцент от Университета в Shizouka, Япония: http://kanolab.net/kano/index.en.html
ще изнесе лекция на тема "Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System"

Лекцията е предназначена за широка публика. Може да разпространите тази информация сред колеги, които проявяват интерес към темата.

Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017

От 1 до 3 юни 2017 в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" се проведе ежегодното издание на форума "Изгряващи звезди", организиран от JA България. "Изгряващи звезди" е състезание между учебни компании, създадени в курса на обучение по предприемаческата програма на JA България. Целта на програмата е в процеса на обучение, студентите да създадат учебна фирма, която презентират пред инвеститори и се съревновават за различни награди.   

ИД Стаж по информатика

Във връзка с ИД Стаж по информатика и ИД Стаж по математика, студентите от ОКС Бакалавър, които са завършили стажа си, трябва да представят документите за отчитане на стажа си в срок до 19 юни 2017 г. в стая 203 - Кариерен център, Деканат.

Изпитът за студентите от ОКС Бакалавър ще се проведе на 21 юни 2017 г. /сряда/, от 11:00 часа в стая 110 на ФМИ.

Kраткосрочно обучение по "Езици, автомати и изчислимост"

Нa 02 юли 2017 г. (неделя) от 10 часа в зала 229  на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по "Езици, автомати и изчислимост' за студентите от специалност "Компютърни науки", 1 курс, 1 поток. 

Лектор: Георги Шопов

Страници