ОКС "Бакалавър", корекции в разписа, 30 октомври 2017

Направени са корекции в разписа на учебните занятия за зимен семестър на учебната 2017/2018 за ОКС "Бакалавър", следните специалности:

  • Информатика, курс 2
  • Компютърни науки, курс 1, поток 2
  • Компютърни науки, курс 4, поток 1
  • Математика и информатика, курс 1
  • Математика и информатика, курс 2
  • Избираеми дисциплини

Корекциите са оцветени в жълт цвят!

Повече информация можете да намерите тук.