ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия, летен семестър 2018/2019, ИД

На страница "Начало"->"Студенти"->"Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия за летен семестър, 2018/2019 уч.г. на ОКС "Бакалавър" - избираеми дисциплини.

Моля следете за корекции и допълнения!