ОКС "Магистър", разпис на учебните занятия ЗД и ИД, летен семестър 2023/2024

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия (задължителни и избираеми дисциплини (ЗД и ИД)) на ОКС "Магистър" за летен семестър на 2023/2024 уч.г.