"Основи на сигурността I" и "Основи на сигурността II", зимен семестър, 2017/2018

Курсовете "Основи на сигурността I" и "Основи на сигурността II" ще се провеждат интензивно в събота и неделя от 10:00 в зала 01 на ФМИ с начало 14.10.2017 г.
Проф. Владимир Димитров