Поправителна изпитна сесия, 2017/2018, ОКС "Бакалавър", ИД и ликвидационна сесия

На страница "Студенти"->"Изпити"  са публикувани:

поправителна изпитна сесия, 2017/2018 уч. г., избираеми дисциплини  и
ликвидационна изпитна сесия, 2017/2018 уч. г. .- сесия за поправителни изпити при дублиране на дата и час.

на ОКС "Бакалавър" - редовно обучение.