Последно занятие на Група 2 от кандидатстудентския курс започнал на 20.10.2018 - 23.02.2019

Последното занятие на кандидатстудентския курс по математика при доц. Й. Йорданов и В. Ракидзи  ще се състои на 23 февруари  вместо на 16.02.2019 г.