Промяна в разписа за ИД "Теория на множествата" при проф. Тинко Тинчев

Избираемата дисциплина "Теория на множествата"  при проф. Тинко Тинчев ще се провежда в петък от 10 до 14 часа в зала А 207 Физически факултет.