Първо занятие по Компютърни мрежи и Практикум Cisco 2 за МП РСМТ и МП ЗИКСМ, 8.10.2019

Първото занятие по Компютърни мрежи и Практикум Cisco 2 за МП РСМТ и МП ЗИКСМ ще се състои в предвидените по програма занятия във вторник, 8.10.2019 г.