Публична лекция на доц. д-р Александър Петков, 11.11.2020


 Лектор: 
доц. д-р  Александър Петков

 Тема: Върху Спектралната геометрия или "Можем ли да чуем формата?"

 Кога: 11 ноември 2020 г . (сряда) 16:00 часа

 Къде: Зала  200 на ФМИ

Отлага се съгласно заповед  РД-29-61/28.10.2020 на Декана на ФМИ !