Публична лекция на гл. ас. д-р Данаил Брезов

Публична лекция на гл. ас. д-р Данаил Брезов

Тема: Проективна би-векторна параметризация и някои нейни приложения
Кога: 18 септември 2017 г. , 17:30 часа
Кога: зала 325 на ФМИ