Публична лекция на проф. д-р Павел Бойчев, 12.11.2020 Лектор: 
проф. д-р Павел Бойчев

 Тема: Уабисаби, кинцуги и ма: Изкуството да не си перфектен (от гледна точка на математиката и информатиката)

 Кога: 12 ноември 2020 г . (четвъртък) 16:00 часа

 Къде: Зала  200 на ФМИ

Отлага се съгласно заповед  РД-29-61/28.10.2020 на Декана на ФМИ !