Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Иван Минчев, 27.05.2020 в Discord

За придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 4.5 "Математика (Геометрия)".

Кандидат: доц. д-р Иван Минчев Минчев
Тема: “ Геометрия на кватернионно-контактните многообразия и проблем на Ямабе”
Кога: 27 май 2020г., 15:00 ч.
Къде: онлайн на адрес  https://discord.gg/hrEkRkn

Обява за защитата
Дисертационен труд - достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Още информация от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"