Публична защита на дисертационен труд на Маргарита Николова за придобиване на ОНС "доктор", 27.10.2023

 

Кандидат: Маргарита Николова 

Дисертационен труд:  Локални свойства на динамични системи (Local properties of dynamical systems)
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 27.10.2023 г., 14:00ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.