Семинар "Динамични системи и теория на числата", 05.06.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 5 юни 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с доклад на тема

Диференциални алгебри и техни обобщения

Лектор: Николай М. Николов

Поканват се студентите и преподавателите.