Семинар "Динамични системи и теория на числата", 30.01.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 30 януари 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с доклада 

"Теория на пертурбациите".

Лектор: Ивайло Тунчев

Поканват се студентите и преподавателите.