Семинар "Динамични системи и теория на числата", 5.11.2019 - ОТЛОЖЕН

Отменя се поради заболяване на лектора!

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на  5 ноември, 2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 311 на ФМИ

с доклада на Емил Хорозов:
d-ортогонални полиноми със свойство на Бохнер и верижка на Тода.

Резюме: Ще бъде изложен метод за намиране на семейства от d-ортогонални полиноми, които са собствени функции на диференциален оператор. Тези семейства са аналог  на класическите ортогонални полиноми и имат всички техни свойства.
Ще бъде показано как чрез тях се строят решения на обобщената верижка на Тода.

Поканват се студентите и преподавателите.