Семинар „Математическо моделиране”, 20.05.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

 На 20.05.2020, сряда, от 18:15 до 20 часа, ще бъдe представен следния проблем:

SIR моделът за инфекциозни заболявания
Георги Маджаров, ФМИ

Резюме: Ще бъде представен SIR моделът за разпространение на инфекциозни заболявания.  Ще бъдат формулирани допусканията, на които се базира той, ще го построим като система от диференциални уравнения и ще дискутираме защо той работи. Ще го приложим за реален случай - епидемия от 1978 г. в английско училище.
Ще изследваме поведението на модела спрямо реалните данни и ще  представим няколко различни начина за подобряването му. Ще дискутираме точността на модела и неговите недостатъци.