Семинар „Математическо моделиране”, 27.03.2019

На 27.03.2019, сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, Владимира Суванджиева ще  представи проблема:

Седиментация на еритроцити

Резюме: 

  1. Въведение (какво представлява процесът, какви приложения има).
  2. Разгледани модели:  
    - Модел от тип дифузия-адвекция;
    - Модел, базиран на закони за запазване (нелинеен и линеаризиран).
  3. Експерименти
    За първия модел  е използвана неявна схема, но той има и точно решение, което е получено с метода за разделяне на променливите. За втория модел е имплементирана явна схема както за оригиналния, така и за линеаризирания. 
  4.  Резултати .