Семинар на тема "Обработка на изображения от експерименти в молекулярната биология"

На 21.11.2017 г. (вторник) от 16:00 до 19:00 часа в зала 02 на ФМИ ще се състои семинарна сбирка на тема:
"Обработка на изображения от експерименти в молекулярната биология".

Колеги от Института по молекулярна биология към БАН ще представят на специалисти и студенти от ФМИ интересни практически задачи.