Семинар по Оптимизация, 10.07.2023

На 10 юли 2023г. (понеделник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Alexander Ioffe (Technion, Haifa, Israel)
Тема: On the maximum principles for optimal control problems with differential inclusions

Поканват се всички интересуващи се.