Семинар по Оптимизация, 17.05.2019

На 17 май 2019г. (петък) от 12:00 ч. в зала  514 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Боян Стефанов

Тема: Две детерминирани игри с нулева сума

Поканват се всички интересуващи се.