Семинар по оптимизация, 28.02.2020

На 28 февруари 2020г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Стоян Апостолов
Тема: Тангенциални характеризации на регулярност и трансверзалност

Поканват се всички интересуващи се.