Семинар по Оптимизация, 5.12. 2022

На 5 декември 2022г. (понеделник) от 17:15 ч. в ауд. 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Денка Куцарова (University Of Illinois at Urbana - Champaign)
Тема: Банахови пространства с единствена подсиметрична базисна редица

Поканват се всички интересуващи се.