Семинар „Топология’’, 27.11.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад: 

Хаусдорфови, регулярни, тихонови и нормални топологични пространства.

Лектори: Иво Мариянов Яков и Галин Тонев Николов.

Семинарът ще се проведе на 27 ноември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.