Семинар „Топология’’, 4.12.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1. Теорема на Тихонов за нормални пространства.  
    Лектор: Маргарита Стоянова Ветрушкова;

  2. Съвършено нормални пространства. Теорема на Веденисов.
    Лектор: Константин Пламенов Константинов.

Семинарът ще се проведе на 4 декември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.