Семинар „Топология’’, 7 ноември 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема "Граници на обратни спектри (втора част)"  
Лектор: Деян Джундреков 

Семинарът ще се проведе на 7 ноември 2017 (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.