Съвместен семинар "Математическо моделиране" и "Оптимизация", 09.05.2018

На 09.05.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе съвместен семинар "Математическо моделиране" и "Оптимизация". Стефан Петров, Транметрикс,  ще представи проблема:

Модел за проектиране на транспортни мрежи.

Резюме. Ще бъде разгледан примерен начин за моделиране на операциите на транспортна фирма-спедитор, която цели да достави определени пратки (с дадени начални и крайни точки, момент на получаване и краен срок) на минимална цена. За целта ползваме даден стандартен график на совалки, от които можем да се възползваме, решавайки дали даден курс върви в даден ден, и какви и колко пратки се качват на него.
  Ще построим стъпка по стъпка един възможен модел на тези операции, въвеждайки важните концепции в процеса на моделирането. В резултат получаваме задача за многомерен поток с фиксирани цени (Multicommodity Fixed Charge Flow), която се свежда до задача на  линейното целочисленото програмиране.
  Ще представим идеи за ефективно решаване, за стохастично разширение на задачата (експлицитно моделиране на несигурните бъдещи обеми), както и идея за генериране на нови предложения за совалки.