Международни конференции

International Workshop "Sphere packings, coverings, and spherical codes (SPCSC2023)"

May 28 – 31, 2023
Sofia, Bulgaria

The workshop will bring together leading experts from the fields of Sphere packings, sphere coverings and spherical codes to present new results and developments, open problems and new directions. 

Organized by: 

  • Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences (IMI-BAS)
  • Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University “St. Kliment Ohridski” (FMI-SU)

Conference website

International Workshop "Sphere packings, coverings, and spherical codes (SPCSC2023)"

29-31 май 2023, София, България

Организатори: 

  • Институт по математика и информатика при БАН
  • Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" 

Сайт на конференцията

Страници

Subscribe to RSS - Международни конференции