XIV международна конференция "Конструктивна теория на функциите" , 11-15 юни 2023

Четиринадесетата международна конференция "Конструктивна теория на функциите" ще се проведе в периода 11-15 юни 2023г. в Лозенец. Организатори на конференцията са ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски" и Институтът по математика и информатика на БАН. 
Линкът към сайта на конференцията е: http://www.math.bas.bg/mathmod/CTF-2023/