XLIX Пролетна конференция на СМБ, от 1 до 4 септември 2020

По решение на Управителния съвет на СМБ и след проведено допитване до членовете, отложената 49. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 1 до 4 септември 2020 г. в хотел "Самоков", Боровец.

Страница на конференцията от сайта на ФМИ