Заключителна конференция на проекта DigiLEAD, 19.12.2023

На 19 декември в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ще се проведе заключителната конференция на проекта DigiLEAD (Проект N: 2021-1-BG01-KA 220-SCH-000032711) на тема „Подкрепа на училищните лидери за разработване на стратегия за дигитална трансформация“. Конференцията се организира от Фондация „Институт за технологии и развитие“ със съдействието на Центъра за технологии на информационното общество към ФМИ – Софийски университет. Още информация за проекта и за програмата на конференцията.