Заповед на Декана на ФМИ за провеждане на учебните занятия на 1.10.2020

За студентите от 1-ви курс 1.10.2020 е неучебен ден, ще се проведе тържество на което ще получат студентските си книжки.

За студентите от 2-ри и следващи курсове, ще бъде учебен.

С цялата заповед може да се запознаете тук.