Заявки за изпити на ОКС "Бакалавър" през зимната сесия на 2017/2018

На вниманието на студентите от ОКС „Бакалавър“

Напомняме, че  до 24.11.2017 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини за зимната изпитна сесия (22.01.2018 - 16.02.2018 г.). Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.

Студентите от сп. Информатика 1 курс, Информационни системи 4 курс, Компютърни науки 4 курс, 1 поток, Математика 2 курс,  Математика и информатика 3 курс и Софтуерно инженерство 1, 3 и 4 курс все още не са взели заявки от стая 209.
Обръщаме внимание, че при неспазване на сроковете, датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел