Заявки за изпити от минали години, бакалаври и магистри, зимна сесия, 2017/2018

Заявки за изпити от минали години за зимната изпитна сесия на учебната 2017/2018 г. (ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър") ще се подават от 27.11.2017 до 22.12.2017г. включително в отдел Студенти, каб. 221 на ФМИ.