Последни новини

Допълнително обучение по Алгебра I, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 20.10.2018

На 20.10.2018г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Алгебра I за специалност Компютърни науки, първи курс, втори поток.

Обучението ще е в зала 101 във ФМИ с лектор Георги Иванов.

ФМИ обявява конкурс за наградата "проф. дмн Иван Сосков" за 2018 г.

ФМИ обявява конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн  Иван Сосков за изследователски и научни постижения, в областта на математическата логика и компютърните науки, на изявен студент от ФМИ (бакалавър, магистър, докторант). Наградата се присъжда с цел да бъде стимулирана изследователската дейност на студентите и се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лв.

Конкурс "Наградите на БАЙТ за 2018 г."

Стартира регистрацията за конкурса "Наградите на БАЙТ за 2018 г". за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

По традиция кампанията и церемонията се провеждат под патронажа на Президента на Република България Румен Радев.

Преподавателите и студентите имат възможност да кандидатстват в категориите – Образователна награда и Младежка награда.

Семинар „Топология’’, 16.10.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1. "Топологични пространства: вътрешност на множество"
      Лектор: Симеон Станимиров Александров;

  2.  "Локално крайни и дискретни фамилии от множества. Теорема на Александров-Урисон за бази"
      Лектор: Преслава Веселинова Недкова.

Семинарът ще се проведе на 16 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 16.10.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

16 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 217 на ФМИ с доклад на тема

Върху някои диофантови неравенства с нецели степени

Лектор: Живко Петров

Поканват се студентите и преподавателите. Обърнете внимание на часа на започване на доклада!

За ИД "Уеб програмиране" за МИ 3 курс, 2018/2019

Прекратява се записването за избираемата дисциплина "Уеб програмиране" от списъка с ИД от учебния план на специалност Математика и информатика, редовно обучение, 3 курс с лектор Т. Георгиев.

Семинар по Оптимизация, 12.10.2018

На 12 октомври 2018г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчици: Михаил Кръстанов, Надежда Рибарска

Тема: On a Bolza problem

Поканват се всички интересуващи се.

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2018/2019 уч. г.,

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2018/2019 за ОКС "Магистър".

10 октомври – 24 октомври (включително) 2018 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Страници